ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA FOTOGRAFIJU I PRIMENJENU GRAFIKU . . 9 / 10

Portret Ane Lozanić

Milan Jovanović, 1903-04

hartija, fotografija

MPU inv. br. 10919

Dvorski fotograf Milan Jovanović bio je jedan od najuglednijih fotografa u Beogradu s kraja XIX i početka XX veka. Kao i većina tadašnjih fotografa, bavio se pretežno portretom, koji čini najveći deo njegovog opusa. Pored pripadnika građanske klase, Jovanović je fotografisao i znamenite ličnosti srpske kulture i umetnosti, svoje savremenike i prijatelje. Lišeni stereotipa i pravila, kojih se morao pridržavati u drugim slučajevima, ovi portreti su izraz slobode duha i kreativnosti, kako portretisanih tako i samog fotografa.

Jedan od takvih je i portret slikarke Ane Lozanić, ćerke akademika Sime Lozanića i supruge Voje Marinkovića, ministra u srpskoj vladi. Unutrašnje stanje portretisane Jovanović je naglasio blagim naklonom glave, uz odgovarajuće osvetljenje.