ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA FOTOGRAFIJU I PRIMENJENU GRAFIKU . . 6 / 10

Nacrt za dve fotelje i kandelabar

A. Jovanović, 1846 -1858

hartija, olovka

MPU inv. br. 6429

U Muzeju se čuva kolekcija Anastasa Jovanovića - 29 nacrta predmeta primenjene umetnosti, namenjenih profanoj upotrebi. Nacrti su nastali u vreme boravka Anastasa Jovanovića u Beču, od 1846. do 1858. godine, najaktivnijeg perioda njegovog delovanja na području primenjene umetnosti. Prateći stilske preobražaje u umetničkim zanatima Beča, on je tako doprinosio formiranju ukusa u domaćoj sredini i prilagođavanju stilskim novinama. Iako predmeti izvedeni po ovim nacrtima nisu danas poznati, gotovo je sigurno da su postojali.

Nacrti iz Muzeja primenjene umetnosti vešto su crtani, i pokazuju da je autor suvereno poznavao stilska strujanja u primenjenoj umetnosti svog vremena. Najveći broj rađen je u duhu bidermajera i drugog rokokoa. Na Nacrtu za dve fotelje i kandelabar Jovanović je kombinovao nekoliko stilova: dve fotelje koncipirane su u stilu kasnog bidermajera, dok kandelabar ima elemente klasicizma i pseudobaroka. Crtež je brižljivo izveden, sa dosta detalja.