ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA FOTOGRAFIJU I PRIMENJENU GRAFIKU . . 5 / 10

Kliše za ikonu

1677.

drvo, drvorez

MPU inv. br. 6615

Drvorezna ikona ("stampi") predstavlja posebnu granu grafike, s obzirom na to da je nastajala kao autonomno umetničko delo, a ne kao ilustracija knjige. Drvorez je bio prva tehnika primenjena radi postizanja većeg tiraža, koja se javlja u našim krajevima upravo onda kada slikari nisu mogli da podmire potražnju ikona (od kraja XVI do kraja XVII veka). Arhaična i konzervativna, drvorezna ikona je u potpunosti usredsređena na obnovu stare umetnosti, u sklopu opšteg pokreta obnove na teritoriji ponovo uspostavljene Pećke patrijaršije.

Ikona je dvostrana: s jedne strane je predstava Sv. Đorđe na konju, a s druge - Deizis. Već u starijoj literaturi primećena je sličnost predstave sv. Đorđa sa predstavom istog svetitelja u Prazničnom mineju Božidara Vukovića iz 1538. godine, koja potvrđuje postojanje uticaja ilustracija iz štampanih knjiga na drvorezne ikone.