ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA FOTOGRAFIJU I PRIMENJENU GRAFIKU . . 4 / 10

Ikona Sv. Dimitrija

kraj XIV – početak XV veka

drvo, tempera

MPU inv. br. 1351

Ikona sv. Dimitrija, verovatno poreklom iz Hilandara, izdvaja se kao jedan od vrhunskih primera vizantijskog ikonopisa kasnog XIV i ranog XV veka. Izvedena u duhu lirskog i sentimentalnog slikarstva tog perioda, ikona se ističe visokim estetskim kvalitetima. Odlikuju je bogati kolorit i crtački vešto komponovana figura gracioznih pokreta i naglašene fizičke lepote.