ODSECI SA ZBIRKAMA . . ODSEK ZA FOTOGRAFIJU I PRIMENJENU GRAFIKU . . 3 / 10

Stematografija, izobraženije oružij iliričeskih

H. Džefarović, T. Mesmer, 1741.

bakrorez, hartija

MPU inv. br. 16177

Stematografija predstavlja jednu od najznačajnijih srpskih knjiga u XVIII veku. Idejni tvorci ovog izdanja bili su patrijarh Arsenije IV Jovanović Šakabenta i Pavle Nenadović Mlađi, a u bakru su ga izrezali Toma Mesmer i Hristofor Džefarović, jedan od rodonačelnika novije srpske umetnosti.

Mada oslonjeno na istoimeno delo Pavla Ritera Vitezovića, štampano na latinskom jeziku u Beču 1701. godine, srpsko izdanje bilo je znatno dopunjeno i izmenjeno, kako bi izrazilo savremene kulturne, umetničke i nacionalno-političke težnje srpskog naroda u Austriji. To nije bio samo heraldički zbornik, kao Vitezovićev, nego su grbovima zemalja i pokrajina dodati likovi 24 srpska i južnoslovenska svetitelja, portret patrijarha Arsenija IV, dugačka pesma posvećena njemu, trijumfalni portret cara Dušana na konju, pohvalna pesma Hristoforu Džefaroviću i lik cara Dušana između Hronosa i Minerve. Tako je stvorena složena idejna celina, koja iskazuje shvatanja o obnovi svetog srpskog carstva, pod zaštitom nacionalnog svetiteljskog hora.