52. дечји октобарски салон
Музика је најбоља
46. ДЕЧЈИ ОКТОБАРСКИ САЛОН
6 – 27. октобар 2011.

НАГРАДЕ