52. дечји октобарски салон
Музика је најбоља
45. ДЕЧЈИ ОКТОБАРСКИ САЛОН

Радионица КРЕАЦИЈА

Радионица АНИМАЦИЈА

Радионица ИГРИЦА