MIRJANA PROŠIĆ DVORNIĆ
Northwood University, Midland, Michigan, USA
dvornicm@northwood.edu

A DRESS FOR A PRINCESS: Madame Grès's Gown for Princess Barbara de Yugoslavia
HALJINA ZA PRINCEZU: večernja kreacija madam Gre za princezu Barabaru od Jugoslavije

Journal 12/2016 (Museum of Applied Art), pages 18-26

Article category: original scientific paper

UDC:
7.05.071.1 Gres A.
069.5:7.05(73)

Abstract:
Northwood University, a private business school located in Midland, Michigan, proudly fosters an International Costume Collection, which supports its Fashion Management and Marketing program. The collection features designer attire created mainly between the 1940s and the early 1980s that well repre

Key words:
haute couture, Madame Grès, HRH Princess Barbara de Yugoslavia, Northwood University International Costume Collection

Summary (translated):
Univerzitet Nortvud (Northwood University), privatna poslovna škola, osnovana je 1959. godine u srednjem Mičigenu, sa ciljem da obezbedi priliv stručnjaka širokog obrazovanja u različite sfere poslovnog sveta. Jedan od značajnih principa škole, verne idejama slobodnog preduzetništva, bio je isključivo samofinansiranje kroz školarine i priloge zainteresovanih kompanija i pojedinaca. U tom cilju, slično volonterskim grupama u crkvama, organizuje se Ženski nacionalni odbor, koji sy sačinjavale ugledne, talentovane članice lokalnih zajednica. Odbor je pomagao u prikupljanju donacija, afirmaciji škole i u realizaciji brojnih kulturnih programa. Jedna od članica Odbora, vikontesa Harijet de Rozijer (Harriet de Rosière), došla je na ideju, sredinom osme decenije XX veka, da zamoli svoje mnogobrojne prijatelje iz svetskog džet seta, da u svojim garderobama pronađu primerke haute couture koje više nisu želeli da nose i da ih proslede na adresu sedišta Ženskog odbora u Hjustonu (Nortvud je 1984. godine otvorio svoj drugi kampus u blizini Dalasa). Kolekcija služi kao sredstvo za očiglednu nastavu na Odeljenju za modni marketing i promet, ali i kao izložbeni materijal na raznim svečanim skupovima i izložbama visoke mode. U tom prvom prikupljanju, u kolekciju je stigla i prelepa večernja haljina koju je NJeno visočanstvo kneginja Barbara od Lihtenštajna (i Jugoslavije), supruga kneza Aleksandra (Pavla) Karađorđevića, nosila 1977. godine. Toaleta koja je izrađena od tamnoljubičastog svilenog žerseja sadrži brojne elemente koji nedvosmisleno ukazuju da je ovu veoma neobičnu haljinu kreirala čuvena Madam Gre (Madame Grès), jedna od najtalentovanih couturieres XX veka koja je i u periodu posle Drugog svetskog rata ostala verna ručnom modeliranju i izradi svake toalete, lišavajući se tako profitabilnog licenciranja svoje etikete (masovna proizvodnja prête à porter odeće). Iako je veliki broj njenih skica uništen prilikom zatvaranja pariskog salona 1988. godine, primerci izrađene odeće su mnogobrojni i brižno se čuvaju u najvećim svetskim privatnim i muzejskim zbirkama.

You can download PDF of the article (473 KB)