INFORMACIJE ZA UMETNIKE O IZLAGANJU U MPU

 SALON SAVREMENE PRIMENJENE UMETNOSTI MPU

Stalni članovi Saveta Salona su direktor i kustosi iz Odseka za savremenu primenjenu umetnost MPU:

  • mr Ljiljana Miletić Abramović, direktor Muzeja primenjene umetnosti
  • mr Bojana Popović, muzejska savetnica Muzeja primenjene umetnosti
  • Slobodan Jovanović, viši kustos Muzeja primenjene umetnosti, predsednik Saveta Salona

Savet Salona savremene primenjene umetnosti u periodu 2018 – 2019. godine čine i članovi:

  • Borut Vild, vanredni profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju
  • Ljubica Jelisavac Katić, istoričar umetnosti, Fakultet primenjenih umetnosti

Izbor umetnika za priređivanje Salona savremene primenjene umetnosti tokom 2019. i 2020. godine vršiće se po pozivu od strane Saveta Salona MPU.

Za sve potrebne informacije kontaktirati Slobodana Jovanovića, predsednika Saveta Salona.

Telefon: 011 / 2626 494
Email: slobodan.jovanovic@mpu.rs

SAMOFINANSIRAJUĆE IZLOŽBE

Takođe, obaveštavamo umetnike da postoji mogućnost priređivanja samofinansirajućih izložbi u muzejskoj galeriji „Žad“.

Kontakt: Mr Milica Cukić, muzejska savetnica, šefica umetničkog odeljenja, Odsek za odnose s javnošću
Telefon: 011 / 32 85 019
e-mail: milica.cukic@mpu.rs